Utrapieniem wielu obiektów zabytkowych i starówek są niszczące je swoimi odchodami gołębie. Dodatkowo wraz z odchodami pojawia się problem przenoszonych przez ptactwo chorób oraz względów estetycznych. Dzięki zastosowaniu profesjonalnej metody płoszenia przy użyciu specjalnie do tego celu wytrenowanych ptaków drapieżnych zyskujemy pełną ochronę obiektu przed gołebiami bez konieczności stosowania uciążliwych i szpecących siatek uniemożliwiających gniazdowanie ptactwu np we wnękach okiennych czy na gzymsach. Często na gzymsach zakłada się specjalne kolce, które oprócz tego że szpecą nie stanowią rozwiązania problemu - niejednokrotnie widziano gołębie gniazdujące właśnie na takich kolcach.
Dzięki stałej obecności drapieżnika w rejonie danego budynku gołębie przestają tam gniazdować traktując obiekt jako rewir łowiecki drapieżnika, który jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Budynek zachowuje pierwotny wygląd, a zarazem ginie problem pojawiających się na nim ptaków.
Metoda charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością, a także jest w 100% ekologiczna gdyż wykorzystuje się tu wyłącznie siły natury.

Biologiczne zabezpieczenie lotnisk
W wypadku lotnisk podstawowym celem płoszenia jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym. Otwarte płyty lotnisk są dla ptactwa idealnym terenem do żerowania oraz gromadzenia się, gdyż ze względu na brak jakichkolwiek zarośli czują się one pewnie mogąc z daleka wypatrzyć ewentualne zagrożenia ze strony drapieżników. Niestety komfort psychiczny ptaków nie idzie w parze z bezpieczeństwem lądujących lub startujących samolotów, kiedy to może dojść do zderzenia ptaków z maszynami. Pół biedy, gdy ptak uderzy w korpus samolotu jednak, gdy wpadnie do silnika może dojść nawet do eksplozji.
Na zachodzie Europy właściwie na każdym lotnisku zatrudniony jest sokolnik, w naszym kraju taką ochronę ma lotnisko pod Warszawą, a w trakcie jej tworzenia są kolejne porty lotnicze. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących.

Odstraszanie ptactwa z terenów składowisk
Wysypiska śmieci są dla wielu ptaków idealnym miejscem żerowania. Ogromne ilości odpadków organicznych wyrzucanych przez ludzi przyciągają mewy, gawrony, kruki i inne ptaki żywiące się nimi. Dodatkowo część ptaków roznosi po okolicy plastikowe siatki, opakowania itp. śmieci które służą im do upiększania gniazd lub po prostu zawierają resztki pokarmu.
Dzięki zastosowaniu do płoszenia na terenach wysypisk ptaków drapieżnych można się bezpiecznie i bez kłopotów pozbyć nieproszonych gości. Odstraszone obecnością drapieżników ptaki będą unikały pojawiania się w najbliższej okolicy.